Sensacyjna wypowiedź syna

Szliśmy sobie dziś do szkoły z Młodszym tak z nóżki na nóżkę, powoli. Mieliśmy wyjątkowo sporo czasu. Nagle Młodszy sam z siebie zaczął opowiadać, co robi pewna gra. Nie zrozumiałam najpierw co znaczy, że gra zakrywa drogę i że jej przez to nie lubi. Poprosiłam o wyjaśnienie, z jakiego powodu jej nie lubi. Odpowiedział: “Bo ta gra sama za mnie robi to – chodziło, że jedzie autem do sklepu – zamiast mi pozwolić zrobić to samemu, żebym się nauczył.”

Chęć dziecka do bycia samodzielnym

Chyba otworzyłam bardzo szeroko oczy na tę całą wypowiedź syna. Tak mocno mi to koresponduje z tym, o czym jest Szkoła dla Rodziców, a w niej całe spotkanie o zachęcaniu dzieci do samodzielności i o czym tu pisałam wiele razy, choćby pod hasłem: “Nie Wyręczaj” czy “samodzielność dziecka zaczyna się w umyśle rodzica”. Dla mnie to fenomenalne, że dziecko samo dopomniało się, że chce się czegoś nauczyć. Traktuję to też jako dowód na to, że sama natura dyktuje dziecku w jego wnętrzu, co dla niego najlepsze. Więcej, syn poczuł się ograniczany przez grę i to był powód, żeby jej nie lubić. Pójdę bardzo śmiało dalej, że dziecko “nie lubi”  rodzica. Napisałam “nie lubi” w cudzysłowie, ponieważ w praktyce to oznacza, że dziecko z rodzicem nie współpracuje, nie chce za nim podąć. Sic! A o co chodzi w wychowywaniu? O podążanie. Podążanie chętne, z własnej woli.

Dziecko chce być samodzielne

Dzieci tak bardzo potrzebują prób i sprawdzania się w samodzielnym działaniu. Potrzebują BYĆ w procesie uczenia się. To nie sam efekt, ale GŁÓWNIE bycie w procesie uczenia i przechodzenie przez niego buduje w dziecku poczucie własnej wartości, poczucie własnej SPRAWCZOŚCI – co znaczy, że CZUJE O SOBIE, ŻE MOŻE, ŻE POTRAFI. Tak, właśnie to Korczakowskie, ŻE MOŻE, ŻE POTRAFI. CZUJE. A to Z CZUCIA idzie pewność, idzie wiara w siebie. “Już raz to zrobiłem i mogę wrócić do tego wspomnienia emocjonalnego – poczuć to jeszcze raz, a to poczucie jeszcze raz DA SIŁĘ, by zrobić coś jeszcze raz i… MOTYWACJĘ, by próbować nowego. A to rozwija. Inaczej tego rozwoju nie ma, jest martwo. 

To tak mocno dzisiaj i tak zostawiam na razie.