1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem stron internetowych należących do JakMówić.

2. Właścicielem stron i jednocześnie administratorem danych jest Joanna Hudy prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Joanna Hudy – JakMówić z siedzibą w Krakowie, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, NIP: 8721907266, Regon 362510798, zwana dalej JakMówić.

3. JakMówić dokłada szczególnej staranności do poszanowania prywatności Klientów odwiedzających strony zarządzane przez JakMówić.

§ 1 Jak zbieramy dane?

1. JakMówić zbiera dane osobowe osób fizycznych zainteresowanych ofertą JakMówić.

2. Dane osobowe Klientów są zbierane w przypadku:

a) subskrypcji biuletynu informacyjnego (Newsletter);
b) korzystania z formularza kontaktowego;
c) zaprenumerowania elektronicznych materiałów i artykułów należących do JakMówić
np. e-booków;
d) zapisu na seminaria, szkolenia prowadzone przez JakMówić poprzez Internet oraz szkolenia i seminaria stacjonarne.

3. W przypadku skorzystania z usługi Newsletter, Klient podaje następujące dane:

a) adres e-mail;
b) imię i nazwisko.

4. W przypadku skorzystania z formularza kontaktowego, Klient podaje następujące dane:

a) adres e-mail;
b) imię i nazwisko;
c) numer telefonu.

5. W przypadku zaprenumerowania elektronicznych materiałów i artykułów należących do JakMówić, Klient podaje następujące dane:

a) adres e-mail;
b) imię i nazwisko.

6. W przypadku zapisu na seminaria, szkolenia prowadzone przez JakMówić poprzez Internet oraz szkolenia i seminaria stacjonarne, Klient podaje następujące dane.

a) adres e-mail;
b) imię i nazwisko;
c) numer telefonu;
d) dane adresowe.

7. Podczas korzystania ze stron internetowych JakMówić mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera Klienta lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.

8. Od Klientów mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych na stronach internetowych JakMówić.

§ 2 Jak wykorzystujemy zebrane dane?

1. Dane nawigacyjne mogą być wykorzystywane w celu zapewnienia Klientom lepszej obsługi, analizy danych statystycznych i dostosowania stron internetowych JakMówić do preferencji Klientów.

2. W przypadku gdy Klient dokona subskrypcji biuletynu informacyjnego (Newsletter) na jego adres e-mail JakMówić będzie wysyłał wiadomości elektroniczne zawierające informacje handlowe o promocjach i ofercie JakMówić.

3. W przypadku gdy Klient zaprenumeruje elektroniczne materiały i artykuły należące do JakMówić, na jego adres e-mail JakMówić będzie wysyłał wiadomości elektroniczne zawierające informacje handlowe o promocjach i ofercie JakMówić.

4. W przypadku gdy Klient zapisze na seminaria, szkolenia, programy on-line prowadzone przez JakMówić poprzez Internet oraz szkolenia i seminaria stacjonarne, na jego adres e-mail JakMówić będzie wysyłał wiadomości elektroniczne zawierające informacje handlowe o promocjach i ofercie JakMówić.

§ 3 Mechanizm cookies, adres IP

1. Strony internetowe JakMówić używają niewielkich plików, zwanych cookies. Zapisywane są one przez JakMówić na komputerze osoby odwiedzającej stronę, jeżeli przeglądarka internetowa na to pozwala. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój „czas wygaśnięcia” oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają dostosowywać oferowane przez JakMówić rozwiązania do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb osób odwiedzających strony JakMówić. Daje też możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin oferty JakMówić.

2. JakMówić wykorzystuje dwa typy plików cookies:

a) Cookies sesyjne: po zakończeniu sesji danej przeglądarki lub wyłączeniu komputera zapisane informacje są usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputera Klientów.

b) Cookies trwałe: są przechowywane w pamięci urządzenia końcowego Klienta i pozostają tam do momentu ich skasowania lub wygaśnięcia. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputera Klientów.

3. JakMówić wykorzystuje cookies własne w celu analiz i badań oraz audytu oglądalności, a w szczególności do tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy stron internetowych JakMówić korzystają ze stron internetowych JakMówić, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.

4. JakMówić wykorzystuje cookies zewnętrzne w celu:

a) popularyzacji JakMówić za pomocą serwisu społecznościowego Facebook.com (administrator cookies zewnętrznego: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii);

b) prezentowania treści multimedialnych na stronach internetowych JakMówić, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego www.youtube.com (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA);

c) prezentowania na stronach informacyjnych JakMówić, mapy wskazującej lokalizację biura JakMówić, za pomocą serwisu internetowego maps.google.com (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA)

d) zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA)

e) prezentowania reklam dostosowanych do preferencji Klienta z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy Google AdWords (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA);

5. Mechanizm cookies jest bezpieczny dla komputerów Klientów JakMówić. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do komputerów Klientów wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Niemniej w swoich przeglądarkach Klienci mają możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do komputerów. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze JakMówić będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

6. JakMówić może gromadzić adresy IP Klientów. Adres IP to numer przydzielany komputerowi osoby odwiedzającej strony internetowe JakMówić przez dostawcę usług internetowych. Numer IP umożliwia dostęp do Internetu. W większości przypadków jest przypisywany komputerowi dynamicznie, tj. zmienia się przy każdym połączeniu z Internetem i z tego powodu traktowany jest powszechnie, jako nieosobista informacja identyfikująca. Adres IP jest wykorzystywany przez JakMówić przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu, z jakich regionów notujemy najwięcej odwiedzin), jako informacja przydatna przy administrowaniu i udoskonalaniu JakMówić, a także w celach bezpieczeństwa oraz ewentualnej identyfikacji obciążających serwer, niepożądanych automatycznych programów do przeglądania treści JakMówić.

7. Sklep zawiera linki i odnośniki do innych stron internetowych. JakMówić nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności na nich obowiązujące.

§ 4 Dostęp do danych i zabezpieczenia

1. Dane osobowe zbierane przez JakMówić za pośrednictwem JakMówić są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2014.1182 j.t.).

2. Dostęp do danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem JakMówić mają jedynie właścicielka JakMówić.

3. Dane osobowe Klientów mogą być przekazywane innym podmiotom na podstawie przepisów prawa lub zgody wyrażonej przez Klienta. Lista podmiotów, o których mowa w zdaniu poprzednim wskazana jest w paragrafie: „Jak wykorzystujemy zebrane dane?”.

4. Klient ma możliwość usunięcia danych osobowych ze zbioru danych.

5. W przypadku subskrypcji biuletynu informacyjnego lub zapisania się na inną listę mailingową JakMówić, Klient ma możliwość usunięcia swojego adresu e-mail z listy wysyłkowej.

§ 5 Zmiany Polityki Prywatności

1. Polityka Prywatności może ulec zmianie, o czym JakMówić poinformuje Klientów z wyprzedzeniem 7 dni.

2. Pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres: warsztaty[at]jakmowic.org.pl

3. Data ostatniej modyfikacji: 21.09.2015 r.

Dodaj komentarz