Akceptujesz uczucia dziecka? Akceptuj wszystkie, zarówno te pogodne, więzi, jak i te lękowe i gniewne. Mów o tym dziecku np. „Wygląda na to, że zachowanie brata Cię drażni”. To dla dziecka cenna informacja, która w przyszłości pozwoli mu radzić sobie z własnymi uczuciami.
Nie pozwalaj jednak na zachowania, których nie chcesz. Możesz ująć to tak: „Powiedz to słowami, a nie pięściami”.
Zaakceptowanie uczuć dziecka otwiera drogę do współpracy między Wami i do respektowania przez dziecko ograniczeń, które mu stawiasz.

Dodaj komentarz