zdania tyd 30Jeszcze jeden tydzień z rodzicami i dość trudne zadanie przed nami. Wierzę jednak, że bardzo oczyszczające. ZDANIA NA RANO 1. Na myśl o uwolnieniu się psychicznie od matki… 2. Na myśl o uwolnieniu się psychicznie od ojca… 3. Na myśl o całkowitym należeniu do siebie… 4. Jeżeli moje życie naprawdę należy do mnie…. 5. Jeżeli naprawdę jestem zdolny/a do samodzielnego przetrwania… ZDANIA W ORYGINALE 1. At the thought of being free of Mother psychologically… 2. At the thought of being free of Father psychologically… 3. At the thought of belonging fully to myself… 4. If my life really does belong to me… 5. If I really am capable of independent survival… ZDANIA NA WIECZÓR 1. Kiedy zastanawiam się, jak czułbym się uwalniając się psychicznie od matki… 2. Kiedy zastanawiam się, jak czułbym się uwalniając się psychicznie od ojca… 3. Kiedy zastanawiam się, jak czułbym się całkowicie należąc do siebie… 4. Kiedy zastanawiam się, jak czułbym się, gdyby może życie naprawdę należało do mnie… 5. Kiedy zastanawiam się, jak czułbym się, gdybym był naprawdę zdolny do samodzielnego przetrwania… Korzystajcie, walczcie, bo to już przedostatni tydzień naszego Programu Podnoszącego PWW. Powodzenia!

Dodaj komentarz