zdania tyd 24Tydzień dwudziesty czwarty to czas dla młodszych “ja”, które nadal potrzebują naszej uwagi. Tym, którym nadal ciężko nawiązać kontakt ze swoim wewnętrznym dzieckiem, polecam spędzenie kilku godzin z całkiem małym dzieckiem, najlepiej tej samej płci, aby zobaczyć w nim swoje wewnętrzne odbicie. Zdobycie zaufania tego dziecka, pomoże zdobyć zaufanie swojego wewnętrznego dziecka.

ZDANIA NA RANO:
1. Jeżeli zaakceptuję to, że moje dziecięce ja potrzebuje czasu, by nauczyć się mi ufać…
2. Jeżeli zaakceptuję to, że moje nastoletnie ja potrzebuje czasu, by nauczyć się mi ufać…
3. Kiedy zaczynam rozumieć, że moje ja dziecięce i nastoletnie to części mnie samego…
4. Zaczynam sobie uświadamiać….

ZDANIA W ORYGINALE
1. If I accept that my child self may need time to learn to trust me…
2. If I accept that my teenage self may need time to learn to trust me…
3. As I come to understand that my child self and my teenage self are both part of me…
4. I am becoming aware…

ZDANIA NA WIECZÓR
1. Kiedy zastanawiam się, jak czułbym się akceptując to, że moje dziecięce ja potrzebuje czasu, by nauczyć się mi ufać…
2. Kiedy zastanawiam się, jak czułbym się akceptując to, że moje nastoletnie ja potrzebuje czasu, by nauczyć się mi ufać…
3. Kiedy zastanawiam się, jak czułbym się rozumiejąc, że moje ja dziecięce i nastoletnie to części mnie samego…
4.  –

Na kolejny tydzień podnoszenia poczucia własnej wartości, życzę Wam jeszcze głębszego nawiązania kontaktu ze swoimi młodszymi ja. To zwiększy potencjał i wyzwoli dziecięcą, niczym nie zmąconą, energię do życia.

Dodaj komentarz