Kiedy mówi łagodna stanowczość,
czyli o tym, co buduje relacje.
————————————————————–

Łagodna stanowczość
jest jak patyczek wspierający roślinę
stoi obok niej prosto
lecz pozwala swobodnie wzrastać
to pierwsze moje skojarzenie

stanowczo
łagodnie
aby nie zaburzać kształtowania Prawdziwego Ja Dziecka
aby pozwolić pokazać się charakterowi
aby pozwolić poczuć, że jest tym, kim jest
i takie, jakie jest

łagodnie
zakłada poszanowanie wolności wewnętrznej
zakłada danie przestrzeni dla uczuć i potrzeb
by się pokazywały, manifestowały
bo to dobrze, gdy się manifestują
potwierdzają, że zdrowa psychika u dziecka

łagodnie
oznacza z akceptacją
przyjęciem, że coś jest, jakie jest
te uczucia, potrzeby, charakter, predyspozycje
a nawet dysfunkcje
oznacza zgodę na wszystko w dziecku
bez narzucania własnych wyobrażeń
oczekiwań
wkładania w szablon
społeczny
kulturowy
religijny
rodzinny

w stanowczo
wpisuje się stawianie granic
czytelnych, zasadnych, niezbędnych
granic płynących z serca rodzica
“na tym mi zależy dla Ciebie, to Ci chcę przekazać”
granic
które uczą dziecko szacunku do siebie samego
do swoich uczuć, myśli, potrzeb, pragnień i ciała
równo dla każdej sfery (wyliczenie jedynie narzuca kolejność)
granic
które uczą, że bliźniego jak siebie samego
trzeba traktować
i tu ważna kolejność
najpierw siebie uszanować
później drugiego
JA JESTEM OK – TY JESTEŚ OK

stanowczo
oznacza dyskusję o sposobach zaspokojenia potrzeb
dyskusję o możliwościach realizacji pragnień
dyskusję zakładającą – jak wyżej – szanuję Twoje pragnienia
jakkolwiek ich nie rozumiem, są mi obce
bez odbierania nadziei
z prawem do tworzenia przez dziecko
osobistej historii – INDYWIDUALNEJ
może całkiem innej niż rodziców
od najmłodszych lat

stanowczo
zakłada zatrzymanie niepożądanego działania
w obronie zdrowia, życia
dla bezpieczeństwa dziecka i innych
zakłada pokazanie, że można inaczej
bez kar
bez krzyku
bez sarkazmu
bez etykiet

łagodnie
dodaje cierpliwość
dla uczuć, potrzeb, pragnień, praw
zalet i wad
które czasem są tożsame

łagodnie
dodaje zachwyt
dla indywidualnego głosu w rodzinie
dla innego spojrzenia (bo prawo do niego jest i ma być oczywiste)
dla niezgody na to, co utarte (bo ta służy rozwojowi wszystkich)
dla tego, kim dziecko jest i kim się staje
choć ja jako rodzic
nie rozumiem

łagodnie
oznacza brak monopolu
brak pomysłu “na dziecko”
rezygnację z tego, “jak ma być”
na korzyść, że “tak też może być”
bo jest więcej niż jeden właściwy sposób

łagodność
wychodzi na spotkanie dziecku
stanowczość też, lecz inaczej
wchodzi tam, gdzie to niezbędne
by znów po krótkiej chwili
zrobić miejsce na wyrozumiałą
serdeczną
cierpliwą
kochającą
łagodność

łagodność słucha
stanowczość mówi tylko, to co niezbędne
łagodność docenia

łagodność
otwiera i zamyka
dobrą relację

Ps.

tak napisałam i mam niedosyt
ta łagodność się rozpościera przede mną jakaś nieogarniona
to miłość jest chyba
taka, co wlewa się wszędzie tam, gdzie tylko jest miejsce

Dodaj komentarz