Słuchanie dzieci bywa wyzwaniem. Jest sporo teorii dotyczących aktywnego czy skutecznego słuchania. Propozycją Szkoły dla Rodziców i podejścia (JakMówić), które tu propaguję jest rozumiejące słuchanie oparte na akceptacji dziecięcych uczuć. Wysłuchanie takie daje dziecku ogromne profity w obszarze jego pewności siebie, poczucia własnej wartości i wyrażania siebie. Warunkiem jest nauczenie się słuchać naprawdę i akceptować to, co słyszymy.

CO KONKRETNIE AKCEPTUJEMY?

Słuchanie dziecka według metod z JakMówić zakłada akceptację WSZYSTKIEGO, co dziecko mówi i mowę ciała. Akceptujemy CAŁY PRZEKAZ – werbalny i niewerbalny. Akceptujemy szczególnie to, że dziecko czuje po swojemu, myśli po swojemu, wyraża te emocje i SIEBIE tak jak potrafi NA TEN MOMENT. I odbieramy, że to jest całkowicie w porządku. Ma do tego czucia i myślenia samodzielnego pełne prawo. Jeśli rodzic ma z tym problem, drażni do to, złości, chce z tym walczyć – rodzic pracuje ze sobą. Rozpoznaje w sobie, z jakiego powodu ma brak akceptacji dla tego, co czuje i w jaki sposób to wyraża jego dziecko.

CO DAJE DZIECKU WYSŁUCHANIE Z AKCEPTACJĄ?

Dziecko wysłuchane w taki sposób dostaje o sobie informację, że jego głos jest ważny, że rodzic się z nim liczy. Czuje, że rodzic je akceptuje takie, jakim NAPRAWDĘ jest. Więcej – będzie pewne, że rodzic przyjmuje jego głos jako tak samo jak głosy wszystkich innych ważnych dla rodzica osób. Słuchając dziecko akceptująco rodzic zapisuje w dziecku wzór, w jaki sposób ono ma słuchać samo siebie. Głos rodzica staje się wewnętrznym głosem dziecka, ale też sposób słuchania dziecka przez rodzica staje się sposobem słuchania samego siebie przez dziecko.

DZIECKO UCZY SIĘ SŁUCHAĆ SIEBIE

To bardzo ważne już od najmłodszych lat. Jeśli rodzic naprawdę dziecka słucha i słyszy bez zaprzeczania, dziecko samo zaczyna wsłuchiwać się w siebie. Jeśli rodzic słucha bez oceniania, bez krytyki, bez wyśmiewania, przyznaje prawo do błędu, pomyłki – dziecko dokładnie w ten sposób będzie słuchać swojego wewnętrznego głosu. Będzie przekonane, że jego wewnętrzny głos liczy się, liczy się to, co mają mu do powiedzenia jego własne uczucia i myśli.

DZIECKO UCZY SIĘ UFAĆ SOBIE

Jest jeszcze dodatkowy, być może największy profit z bycia wysłuchanym przez rodzica w sposób akceptujący, z szacunkiem, ze zrozumieniem. Dziecko uczy się się ufać sobie – swoim uczuciom i myślom. To wielka inwestycja w dziecka pewność siebie i poczucie własnej wartości, a także w asertywność, gdyż dziecko wówczas wie, co je krzywdzi i może zaprotestować.

PODSUMOWANIE

Wszyscy – tak dzieci, jak i dorośli – czujemy się naprawdę zauważeni, słyszani, zrozumiani, ważni, zaakceptowani, szanowani, tylko wtedy kiedy nasz wewnętrzny głos jest słyszany, ważny, zaakceptowany, szanowany. Ten wewnętrzny głos brzmi albo zanika w zależności od tego, czy dziecko ma prawo od pierwszych w swoim życiu zdań mówić je i dostawać informację zwrotną, że jest słyszane i ma prawo, by mówić, co naprawdę czuje i myśli.

Dodaj komentarz