Udostępniam zdania do Programu Podnoszącego Poczucie Własnej Wartości autorstwa Nathaniela Branden’a. Guru od wzmacniania pww i autor książki “6 filarów poczucia własnej wartości” wymyślił tę metodę dokańczania zdań, aby każdy mógł wzmacniać swoje pww wplatając tę czynność w codzienne zajęcia. Do każdego zdania dopisywać trzeba każdego ranka od 6-10 zakończeń. Ma to zając nie dłużej niż 10 minut. Dokończenia mają być pierwszymi luźnymi skojarzeniami. Nie można się nad nimi zastanawiać, ani ich oceniać. Na każdy tydzień jest jeden taki sam zestaw zdań, który dokańcza się od poniedziałku do piątku. W sobotę i w niedzielę dokańcza się zdanie:
“Jeżeli cokolwiek z tego, co napisałam jest prawdą, dobrze było by gdybym…” (też 6-10 zakończeń tego zdania w oba dni weekendu).
Zdania na rano zostały przetłumaczone ze strony Instytutu Branden’a www.nathanielbranden.com. Zdania na wieczór przekształcone przeze mnie.
O e-book z moimi podsumowaniami i komentarzami pytaj w listopadzie.

TYDZIEŃ PIERWSZY
Zdania na rano:
1. Jeżeli dzisiaj będę żył/a bardziej świadomie …
2. Jeżeli dzisiaj wezmę większą odpowiedzialność za swoje wybory i działania…
3. Jeżeli będę dzisiaj zwracał większą uwagę na to, jak odnoszę się do ludzi…
4. Jeżeli dzisiaj zwiększę o 5 % poziom swojej energii…
Zdania na wieczór:
1.  Kiedy zastanawiam się, jakbym się czuł/a, żyjąc bardziej świadomie…
2. Kiedy zastanawiam się, co się dzieję, kiedy wezmę większą odpowiedzialność za swoje wybory i działania…
3. Kiedy zastanawiam się, co się dzieje, kiedy zwracam większą uwagę na to, jak odnoszę się do ludzi…
4. Kiedy zastanawiam się, co się dzieje, kiedy zwiększam poziom swojej energii o 5%…

TYDZIEŃ DRUGI
Zdania na rano:
1. Jeżeli o 5% bardziej uświadomię sobie swoje ważne relacje z ludźmi…
2. Jeżeli o 5% bardziej uświadomię sobie swoje niepokoje…
3. Jeżeli o 5% bardziej uświadomię sobie swoje najgłębsze potrzeby…
4. Jeżeli o 5% bardziej uświadomię sobie swoje emocje…
Zdania na wieczór:
1. Kiedy zastanawiam się, jak czułabym się uświadamiając sobie o 5% bardziej swoje ważne relacje z ludźmi…
2. Kiedy zastanawiam się, jak czułabym się uświadamiając sobie o 5% bardziej swoje niepokoje.
3. Kiedy zastanawiam się, jak czułabym się uświadamiając sobie o 5% bardziej swoje najgłębsze potrzeby.
4. Kiedy zastanawiam się, jak czułabym się uświadamiając sobie o 5% bardziej swoje emocje.

TYDZIEŃ TRZECI
Zdania na rano
1. Jeżeli potraktuję słuchanie jako akt twórczy…
2. Jeżeli zauważę, że to jak słucham ludzi, wpływa na nich…
3. Jeżeli będę dzisiaj zwracał/a uwagę na to, jak postępuję z ludźmi…
4. Jeżeli postanowię postępować z ludźmi szczerze i życzliwie…
Zdania na wieczór:
1. Kiedy zastanawiam się, jak czułabym się, traktując słuchanie jako akt twórczy…
2. Kiedy zastanawiam się, jak czułabym się, zauważając, że to, jak słucham ludzi
wpływa na nich
3. Kiedy zastanawiam się, jak czułabym się, zwracając większą uwagę, jak
postępuję z ludźmi…
4. Kiedy zastanawiam się, jak czułabym się, postępując z ludźmi szczerze i
życzliwie…

TYDZIEŃ CZWARTY
Zdania na rano:
1. Jeżeli będę dziś działał/a z większym poczuciem własnej wartości….
2. Jeżeli będę dziś postępował/a z większym poczuciem własnej wartości…
3. Jeżeli będę dziś o 5% bardziej akceptował/a siebie…
4. Jeżeli będę akceptował/a siebie nawet, gdy popełniam błędy…
5. Jeżeli będę akceptował/a siebie nawet, gdy jestem zakłopotany/a i niepewny/a…
Zdania na wieczór:
1. Kiedy zastanawiam się, jak czułbym się działając dziś z większym poczuciem własnej wartości…
2. Kiedy zastanawiam się, jak czułbym się postępując dziś z większym poczuciem własnej wartości…
3. Kiedy zastanawiam się, jak czułbym się o 5% bardziej akceptując dziś siebie …
4. Kiedy zastanawiam się, jak czułbym się akceptując siebie nawet gdy popełniam błędy…
5. Kiedy zastanawiam się, jak czułbym się akceptując siebie nawet, gdy jestem zakłopotany i niepewny…

TYDZIEŃ PIĄTY
Zdania na rano:
1. Jeżeli bardziej zaakceptuję swoje ciało…
2. Jeżeli będę wypierał się i odcinał od swojego ciała…
3. Jeżeli będę negował konflikty, czy odcinał się od nich…
4. Jeżeli będę bardziej akceptował wszystkie fragmenty siebie…
Zdania na wieczór:
1. Kiedy zastanawiam się, jak będę się czuć, jeżeli bardziej zaakceptuję swoje ciało…
2. Kiedy zastanawiam się, jak będę się czuć, jeżeli będę wypierał się i odcinał od swojego ciała…
3. Kiedy zastanawiam się, jak będę się czuć, jeżeli będę negował konflikty czy odcinał się od nich…
4. Kiedy zastanawiam się, jak będę się czuć, jeżeli będę bardziej akceptował wszystkie fragmenty siebie…

TYDZIEŃ SZÓSTY
Zdania na rano:
1. Gdybym chciał/a dzisiaj podnieść szacunek do siebie, mógłbym/abym…
2. Jeżeli bardziej zaakceptuję swoje uczucia…
3. Jeżeli będę negował/a swoje uczucia i odcinał/a się od nich….
4. Jeżeli bardziej zaakceptuję swoje myśli….
5. Jeżeli będę negował/a swoje myśli i odcinał/a się od nich…
Zdania na wieczór:
1. Kiedy zastanawiam się, jak czułbym się, gdybym dzisiaj podniósł szacunek do siebie, to mógłbym…
2. Kiedy zastanawiam się, jak czułbym się, bardziej akceptując swoje uczucia…
3. Kiedy zastanawiam się, jak czułbym się, negując swoje uczucia i odcinając się od nich….
4. Kiedy zastanawiam się, jak czułbym się, bardziej akceptując swoje myśli….
5. Kiedy zastanawiam się, jak czułbym się, negując swoje myśli i odcinał się od nich…

TYDZIEŃ SIÓDMY
Zdania na rano:
1. Jeżeli bardziej zaakceptuję swoje lęki…
2. Jeżeli będę negował/a swoje lęki i odcinał/a się od nich…
3. Jeżeli bardziej zaakceptuję to, że cierpię…
4. Jeżeli będę negował/a to, że cierpię i odcinał/a się od tego cierpienia…
Zdania na wieczór:
1. Kiedy zastanawiam się, jakbym się czuł akceptując bardziej swoje lęki…
2. Kiedy zastanawiam się, jakbym się czuł negując swoje lęki i odcinając się od nich…
3. Kiedy zastanawiam się, jakbym się czuł bardziej akceptując to, że cierpię…
4. Kiedy zastanawiam się, jakbym się czuł negując to, że cierpię i odcinając się od tego cierpienia….

TYDZIEŃ ÓSMY
Zdania na rano:
1. Jeżeli bardziej zaakceptuję swoją złość…
2. Jeżeli bardziej będę negował swoją złość i odcinał się od niej…
3. Jeżeli bardziej zaakceptuję swoją seksualność….
4. Jeżeli będę negował swoją seksualność i odcinał się od niej…
Zdania na wieczór:
1. Kiedy zastanawiam się, jak czułbym się akceptując bardziej swoją złość…
2. Kiedy zastanawiam się, jak czułbym się negując bardziej swoją złość i odcinając się od niej…
3. Kiedy zastanawiam się, jak czułbym się bardziej akceptując swoją seksualność….
4. Kiedy zastanawiam się, jak czułbym się negując swoją seksualność i odcinając się od niej…

TYDZIEŃ DZIEWIĄTY
Zdania na rano:
1. Jeżeli bardziej zaakceptuję swoje podniecenie…
2. Jeżeli będę negował/a swoje podniecenie i odcinał/a się od niego…
3. Jeżeli bardziej zaakceptuję swoją inteligencję…
4. Jeżeli będę negował/a swoją inteligencję i odcinał/a się od niej…
Zdania na wieczór:
1. Kiedy zastanawiam się, jak czułbym się bardziej akceptując swoje podniecenie…
2. Kiedy zastanawiam się, jak czułbym się negując bardziej swoje podniecenie i odcinając się od niego…
3. Kiedy zastanawiam się, jak czułbym się bardziej akceptując swoją inteligencję…
4. Kiedy zastanawiam się, jak czułbym się negując swoją inteligencję i odcinając się od niej…

TYDZIEŃ DZIESIĄTY
Zdania na rano:
1. Jeżeli bardziej zaakceptuję swoją radość….
2. Jeżeli będę negował/a swoją radość i odcinał/a się od niej…
3. Jeżeli bardziej uświadomię sobie wszystkie fragmenty siebie….
4. W miarę jak uczę się akceptować wszystko, czym jestem…
Zdania na wieczór:
1. Kiedy zastanowię się, jak czułbym się, akceptując bardziej swoją radość….
2. Kiedy zastanowię się, jak czułbym się, negując swoją radość i odcinając się od niej…
3. Kiedy zastanowię się, jak czułbym się, uświadamiając sobie bardziej wszystkie fragmenty siebie….
4. Kiedy zastanowię się, jak czułbym się, ucząc się stopniowo akceptować wszystko, czym jestem…

TYDZIEŃ JEDENASTY
Zdania na rano:
1. Odpowiedzialność za siebie oznacza dla mnie…
2. Jeśli wezmę o 5% większą odpowiedzialność za swoje życie i dobro…
3. Kiedy unikam odpowiedzialności za swoje życie i dobro…
4. Jeżeli wezmę o 5% większą odpowiedzialność za osiąganie własnych celów…
5. Kiedy unikam odpowiedzialności za realizację własnych celów…
Zdania na wieczór:
1. –
2. Kiedy zastanawiam się, jak czułbym się biorąc o 5% większą odpowiedzialność za swoje życie i dobro…
3. Kiedy zastanawiam się, jak czułbym się unikając odpowiedzialności za swoje życie i dobro…
4. Kiedy zastanawiam się, jak czułbym się biorąc o 5% większą odpowiedzialność za osiąganie własnych celów…
5. Kiedy zastanawiam się, jak czułbym się unikając odpowiedzialności za realizację własnych celów…

TYDZIEŃ DWUNASTY
Zdania na rano:
1. Jeżeli wezmę o 5% większą odpowiedzialność za powodzenie moich relacji z ludźmi….
2. Czasami jestem bierny/a, gdy…
3. Czasami czynię siebie bezradnym, gdy…
4. Zaczynam sobie uświadamiać, że….
Zdania na wieczór:
1.
Kiedy zastanawiam się, jak czułbym się biorąc o 5% większą odpowiedzialność za powodzenie moich relacji z ludźmi….
2.

3. –
4. –

TYDZIEŃ TRZYNASTY
Zdania na rano:
1. Jeżeli wezmę o 5% większą odpowiedzialność za standard mojego życia…
2. Jeżeli wezmę o 5% większą odpowiedzialność za wybór mojego towarzystwa…
3. Jeżeli wezmę o 5% większą odpowiedzialność za swoje szczęście…
4. Jeżeli wezmę o 5% większą odpowiedzialność za poziom poczucia własnej wartości…
Zdania na wieczór:
1. Kiedy zastanawiam się, jak będę się czuć, kiedy wezmę o 5% większą odpowiedzialność za standard mojego życia…
2. Kiedy zastanawiam się, jak będę się czuć, kiedy wezmę o 5% większą odpowiedzialność za wybór mojego towarzystwa…
3. Kiedy zastanawiam się, jak będę się czuć, kiedy wezmę o 5% większą odpowiedzialność za swoje szczęście…
4. Kiedy zastanawiam się, jak będę się czuć, kiedy wezmę o 5% większą odpowiedzialność za poziom poczucia własnej wartości.

TYDZIEŃ CZTERNASTY
Zdania na rano:
1. Asertywność znaczy dla mnie…
2. Gdybym dzisiaj żył o 5% bardziej asertywnie…
3. Jeżeli będę traktował swoje myśli i uczucia z szacunkiem…
4. Jeżeli będę traktował swoje pragnienia z szacunkiem…
Zdania na wieczór:
1. –
2. Kiedy zastanawiam się, jak będę się czuć żyjąc dzisiaj o 5% bardziej
asertywnie…
3. Kiedy zastanawiam się, jak będę się czuć traktując swoje myśli i uczucia z
szacunkiem…
4. Kiedy zastanawiam się, jak będę się czuć, traktując swoje pragnienia z
szacunkiem…

TYDZIEŃ PIĘTNASTY
Zdania na rano:
1. Gdyby ktoś w młodości powiedział mi, że moje pragnienia są naprawdę ważne…
2. Gdyby uczono mnie w młodości szanować swoje życie…
3. Kiedy traktuję swoje życie jako nieważne…
4. Gdybym był/a skłonny/a mówić ‘tak’, kiedy chcę powiedzieć ‘tak’, i ‘nie’, kiedy chcę powiedzieć ‘nie’…
5. Gdybym pozwolił/a ludziom posłuchać, co mi gra duszy…
6. Gdybym miał/a o 5% bardziej wyrazić to, kim jestem…
Zdania na wieczór:

TYDZIEŃ SZESNASTY
Zdania na rano:
1. Życie celowe oznacza dla mnie…
2. Jeżeli wniosę o 5% większą celowość do swojego życia…
3. Jeżeli będę działał/a o 5% bardziej celowo w pracy…
4. Jeżeli będę postępował/a o 5% bardziej celowo w swoich relacjach z ludźmi…
5. Jeżeli będę działał/a o 5% bardziej celowo w moim związku (jeżeli Ciebie to dotyczy)…
Zdania na wieczór:
1. Kiedy zastanawiam się, jak czułbym się, gdyby ktoś w młodości powiedział mi,
że moje pragnienia są naprawdę ważne…
2. Kiedy zastanawiam się, jak czułbym się, gdyby uczono mnie w młodości
szanować swoje życie…
3. Kiedy zastanawiam się, jak czuję się, kiedy traktuję swoje życie jako
nieważne…
4. Kiedy zastanawiam się, jak czułbym się, gdybym był skłonny mówić ‚tak’, kiedy
chcę powiedzieć ‚tak’, i ‚nie’, kiedy chcę powiedzieć ‚nie’…
5. Kiedy zastanawiam się, jak czułbym się, gdybym pozwolił ludziom posłuchać,
co mi gra duszy…
6. Kiedy zastanawiam się, jak czułbym się, gdybym miał o 5% bardziej wyrazić to,
kim jestem…

TYDZIEŃ SIEDEMNASTY
Zdania na rano:
1. Jeżeli będę postępował/a o 5 % bardziej celowo wobec moich dzieci… (jeśli Ciebie to dotyczy)
2. Jeżeli będę postępował/a o 5 % bardziej celowo w odniesieniu do swoich najgłębszych tęsknot…
3. Jeżeli wezmę większą odpowiedzialności za spełnianie swoich pragnień…
4. Jeżeli moje szczęście uczynię swoim świadomym celem…
Zdania na wieczór:
1. Kiedy zastanawiam się, co oznacza dla mnie życie celowe…
2. Kiedy zastanawiam się, jak czułbym się wnosząc o 5% większą celowość do swojego życia…
3. Kiedy zastanawiam się, jak czułbym się działając o 5% bardziej celowo w pracy…
4. Kiedy zastanawiam się, jak czułbym się postępując o 5% bardziej celowo w swoich relacjach z ludźmi…
5. Kiedy zastanawiam się, jak czułbym się działając o 5% bardziej celowo w moim związku (jeżeli Ciebie to dotyczy)…

TYDZIEŃ OSIEMNASTY
Zdania na rano:
1. Integralność (spójność) oznacza dla mnie…
2. Jeżeli spojrzę na sytuacje , w których trudno zachować mi pełną integralność…
3. Jeżeli o 5% podniosę swoją integralność w codziennym życiu…
4. Jeżeli o 5% podniosę swoją integralność w pracy…
Zdania na wieczór:
1.Kiedy zastanawiam się, jak czułbym się, postępując o 5 % bardziej celowo
wobec moich dzieci… (jeśli Ciebie to dotyczy)
2. Kiedy zastanawiam się, jak czułbym się, postępując o 5 % bardziej celowo w
odniesieniu do swoich najgłębszych tęsknot…
3. Kiedy zastanawiam się, jak czułbym się, biorąc większą odpowiedzialność za
spełnianie swoich pragnień…
4. Kiedy zastanawiam się, jak czułbym się, czyniąc moje szczęście swoim
świadomym celem…

TYDZIEŃ DZIEWIĘTNASTY
Zdania na rano:
1. Jeżeli o 5% podniosę swoją integralność w relacjach z ludźmi….
2. Jeżeli pozostanę lojalny wobec wartości, które uznaję za słuszne…
3. Jeżeli nie zgodzę się żyć wg wartości, które uznaję za słuszne…
4. Jeżeli potraktuję szacunek do siebie jako istotny priorytet…
Zdania na wieczór:
1. Kiedy zastanawiam się, co oznacza dla mnie integralność…
2. Kiedy zastanawiam się, jak czułbym się, patrząc na sytuacje, w których trudno
zachować mi pełną integralność…
3. Kiedy zastanawiam się, jak czułbym się, podnosząc o 5% swoją integralność w
codziennym życiu…
4. Kiedy zastanawiam się, jak czułbym się, podnosząc o5% swoją integralność w
pracy

TYDZIEŃ DWUDZIESTY
Zdania na rano:
1. Gdyby dziecko wewnątrz mnie potrafiło mówić, powiedziałoby…
2. Jeśli nastolatek, którym kiedyś byłem/am, nadal we mnie żyje…
3. Gdyby nastolatek, którym kiedyś byłem/am, potrafił mówić, powiedziałby…
4. Na myśl, by sięgnąć wstecz i pomóc mojemu dziecięcemu ja…
5. Na myśl, by sięgnąć wstecz i pomóc mojemu nastoletniemu ja…
6. Gdybym miał/a się zaprzyjaźnić z moimi młodszymi ja…
Zdania na wieczór:
1. Kiedy zastanawiam się, jak czułbym się, podnosząc o 5% swoją integralność w
relacjach z ludźmi…
2. Kiedy zastanawiam się, jak czułbym się, pozostając lojalny wobec wartości,
które uznaję za słuszne…
3. Kiedy zastanawiam się, jak czułbym się, odmawiając życia wg wartości,
których nie uznaję za słuszne
4. Kiedy zastanawiam się, jak czułbym się, traktując szacunek do siebie jako
istotny priorytet…

TYDZIEŃ DWUDZIESTY PIERWSZY
Zdania na rano:
1. Gdyby dziecko wewnątrz mnie czuło, że je akceptuję…
2. Gdyby nastolatek wewnątrz mnie czuł, że z nim trzymam…
3. Gdyby moje młodsze ja czuły, że współczuję ich zmaganiom…
4. Gdybym mógł/a wziąć w ramiona moje dziecięce ja…
5. Gdybym mógł/a wziąć w ramiona moje nastoletnie ja…
6. Gdybym miał/a odwagę i współczucie, by objąć i pokochać moje młodsze ja…
Zdania na wieczór:
1. Kiedy zastanawiam się, jak czułbym się, gdyby dziecko wewnątrz mnie czuło, że je
akceptuję…
2. Kiedy zastanawiam się, jak czułbym się, gdyby nastolatek wewnątrz mnie czuł, że z
nim trzymam
3. Kiedy zastanawiam się, jak czułbym się, gdyby moje młodsze ja czuły, że współczuję
ich zmaganiom
4. Kiedy zastanawiam się, jak czułbym się, gdybym mógł wziąć w ramiona moje
dziecięce ja…
5. Kiedy zastanawiam się, jak czułbym się, gdybym mógł wziąć w ramiona moje
nastoletnie ja…
6. Kiedy zastanawiam się, jak czułbym się, gdybym miał odwagę i współczucie, by
objąć i pokochać moje młodsze ja…

TYDZIEŃ DWUDZIESTY DRUGI
Zdania na rano:
1. Czasem dziecko wewnątrz mnie czuje, że je odrzucam gdy….
2. Czasem nastolatek wewnątrz mnie czuje, ze go odrzucam gdy…
3. Czymś, czego moje dziecięce ja potrzebuje ode mnie, a rzadko dostaje jest…
4. Czymś, czego moje nastoletnie ja potrzebuje ode mnie, a nie dostało jest…
5. Jednym ze sposobów, w jakie moje dziecięce ja mści się na mnie za to, że je odrzucam, jest…
6. Jednym ze sposobów, w jakie moje nastoletnie ja mści się na mnie za to, że je odrzucam, jest…
Zdania na wieczór:
BRAK.

TYDZIEŃ DWUDZIESTY TRZECI
Zdania na rano:
1. Na myśl, by dać mojemu dziecięcemu ja to, czego ode mnie potrzebuje…
2. Na myśl, by dać mojemu nastoletniemu ja to, czego ode mnie potrzebuje…
3. Gdybyśmy my, moje dziecięce ja i dorosłe, mieli się pokochać….
4. Gdybyśmy my, moje nastoletnie ja i dorosłe, mieli się pokochać….
Zdania na wieczór:
1. Kiedy zastanawiam się, jak czułbym się dając mojemu dziecięcemu ja to,
czego ode mnie potrzebuje…
2. Kiedy zastanawiam się, jak czułbym się dając swojemu nastoletniemu ja to,
czego ode mnie potrzebuje…
3. Kiedy zastanawiam się, jak czułbym się gdybyśmy my, moje ja dziecięce
i dorosłe, mieli się pokochać….
4. Kiedy zastanawiam się, jak czułbym się gdybyśmy my, moje ja nastoletnie
i dorosłe, mieli się pokochać….

TYDZIEŃ DWUDZIESTY CZWARTY
Zdania na rano:
1. Jeżeli zaakceptuję to, że moje dziecięce ja potrzebuje czasu, by nauczyć się mi ufać…
2. Jeżeli zaakceptuję to, że moje nastoletnie ja potrzebuje czasu, by nauczyć się mi ufać…
3. Kiedy zaczynam rozumieć, że moje ja dziecięce i nastoletnie to części mnie samego…
4. Zaczynam sobie uświadamiać….
Zdania na wieczór:
1. Kiedy zastanawiam się, jak czułbym się akceptując to, że moje dziecięce ja potrzebuje czasu, by nauczyć się mi ufać…
2. Kiedy zastanawiam się, jak czułbym się akceptując to, że moje nastoletnie ja potrzebuje czasu, by nauczyć się mi ufać…
3. Kiedy zastanawiam się, jak czułbym się rozumiejąc, że moje ja dziecięce i nastoletnie to części mnie samego…
4.  –

TYDZIEŃ DWUDZIESTY PIĄTY
Zdania na rano:
1. Czasami, kiedy się boję…
2. Czasami, kiedy czuję się zraniony…
3. Czasami, kiedy jestem zły…
4. Skutecznym sposobem radzenia sobie z lękiem mogłoby być…
5. Skutecznym sposobem radzenia sobie z bólem mogłoby być…
6. Skutecznym sposobem poradzenia sobie ze złością mogłoby być…
Zdania na wieczór:
1. –
2. –
3. –
4. Kiedy zastanawiam się, jak czułbym się będąc w przyjaźni z własną ekscytacją…
5. Kiedy zastanawiam się, jak czułbym się będąc w przyjaźni z własną seksualnością…
6. Kiedy zastanawiam się, jak czułbym się, stając się coraz bardziej swobodny wobec wszystkich swoich emocji…

TYDZIEŃ DWUDZIESTY SZÓSTY
Zdania na rano:
1. Czasami, kiedy jestem podekscytowany…
2. Czasami, kiedy jestem podniecony seksualnie…
3. Czasami, kiedy doznaję silnych uczuć…
4. Kiedy zaprzyjaźnię się z własną ekscytacją…
5. Kiedy zaprzyjaźnię się z własną seksualnością…
6. W miarę jak staję się coraz bardziej swobodny wobec wszystkich swoich emocji…
Zdania na wieczór:
1. Kiedy zastanawiam się, jak czułbym się, będąc bliżej zaprzyjaźniony ze swoim dziecięcym ja…
2. Kiedy zastanawiam się, jak czułbym się, będąc bliżej zaprzyjaźniony ze swoim nastoletnim ja…
3. –
4. Kiedy zastanawiam się, jak czułbym się, tworząc bezpieczną przestrzeń dla mojego dziecięcego ja…
5. Kiedy zastanawiam się, jak czułbym się, tworząc bezpieczną przestrzeń dla mojego nastoletniego ja…

TYDZIEŃ DWUDZIESTY SIÓDMY
Zdania na rano:
1. Jeśli myślę o bliższym zaprzyjaźnieniu się ze swoim dziecięcym ja….
2. Jeśli myślę o bliższym zaprzyjaźnieniu się ze swoim nastoletnim ja….
3. W miarę jak moje młodsze ja czują się przy mnie bardziej swobodnie…
4. W miarę jak tworzę bezpieczną przestrzeń dla mojego dziecięcego ja…
5. W miarę jak tworzę bezpieczną przestrzeń dla nastoletniego ja…
Zdania na wieczór:

TYDZIEŃ DWUDZIESTY ÓSMY
Zdania na rano:
1. Matka przekazała mi obraz mnie jako….
2. Ojciec przekazał mi obraz mnie jako….
3. Przemawia przeze mnie matka, kiedy mówię sobie…
4. Przemawia przeze mnie ojciec kiedy mówię sobie….
Zdania na wieczór:

 

TYDZIEŃ DWUDZIESTY DZIEWIĄTY
Zdania na rano:
1. Jeżeli będę o 5% bardziej świadomie podchodził/a do relacji z matką…
2. Jeżeli będę o 5% bardziej świadomie podchodził/a do relacji z ojcem…
3. Jeżeli spojrzę na mojego ojca i matkę realistycznie…
4. Jeżeli zastanowię się nad poziomem świadomości, jaki mam wobec relacji z matką…
5. Jeżeli zastanowię się nad poziomem świadomości, jaki mam wobec relacji z ojcem…
Zdania na wieczór:

TYDZIEŃ TRZYDZIESTY
Zdania na rano:
1. Na myśl o uwolnieniu się psychicznie od matki…
2. Na myśl o uwolnieniu się psychicznie od ojca…
3. Na myśl o całkowitym należeniu do siebie…
4. Jeżeli moje życie naprawdę należy do mnie….
5. Jeżeli naprawdę jestem zdolny/a do samodzielnego przetrwania…
Zdania na wieczór:

TYDZIEŃ TRZYDZIESTY PIERWSZY
Zdania na rano:
1. Jeżeli wniosę o 5% większą świadomość do swojego życia…
2. Jeżeli będę o 5% bardzie bardziej akceptował/a siebie…
3. Jeżeli zwiększę o 5% swoją odpowiedzialność za siebie…
4. Jeżeli będę działał/a o 5% bardziej asertywnie…
5. Jeżeli będę działał/.a o 5 % bardziej celowo…
6. Jeżeli o 5% podniosę swoją uczciwość w codziennym życiu…
7. Jeżeli wezmę głęboki oddech i pozwolę sobie doświadczyć poczucia wysokiej własnej wartości…
Zdania na wieczór:

Dodaj komentarz