– poczuciem bycia nieważnym, niekochanym, nieszanowanym – poczuciem niezrozumienia – poczuciem, że dziecka sprawy są nieważne – brakiem zaufania dziecka do siebie, własnych uczuć – nieumiejętnością nazywania uczuć i radzenia sobie z nimi – brakiem pewności siebie.

Dodaj komentarz